Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Το π στη Βίβλο.
Υπάρχουν κάποιες αναφορές για το π στη Βίβλο, που χρονολογούνται γύρω στον 16ο π Χ. αιώνα (και κατ' άλλους μελετητές τον 10ο π.Χ. αιώνα). Συγκεκριμένα στην Παλαιά Διαθήκη, στο Βασιλειών Γ΄, 7:23, αναφέρεται ότι:

" και εποίησε την θάλασσαν δέκα εν πήχει από του χείλους αυτής, στρογγύλον κύκλω το αυτό πέντε εν πήχει το ύψος αυτής και συνηγμένοι τρεις και τριάκοντα εν πήχει εκύκλουν αυτήν."

Το απόσπασμα αυτό αναφέρεται στο θυσιαστήριο που είχε κατασκευασθεί στο ναό του Σολομώντα, ο οποίος είχε (σύμφωνα με την περιγραφή) περιφέρεια τριάντα πήχεις και διάμετρο δέκα πήχεις, επομένως αντιστοιχούσε σε τιμή του π ίση προς 30/3, δηλαδή ίση με 3.

Ένα σχεδόν παρόμοιο χωρίο (που επίσης παραπέμπει σε τιμή του π ίση προς 3) υπάρχει στο Παραλειπομένων Β΄, 4:2. Σίγουρα προκαλεί έκπληξη η πολύ "χοντρική" εκτίμηση για το π σε μια περίοδο που ήδη το π είχε προσεγγισθεί με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, κάτι που προφανώς αγνοούσαν οι συγγραφείς της Βίβλου.

(Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στη διπλωματική εργασία της Παρασκευής Αρώνη, με τίτλο: 'Η ιστορία του π', για περισσότερες λεπτομέρειες. http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_aroni.pdf )

Για την ανακρίβεια λοιπόν στην τιμή του π έχουν αναφερθεί διάφορες "εξηγήσεις", μεταξύ των "ακραίων":

" Να η απόδειξη ότι η Βίβλος είναι πλαστή"

και

" Αυτό αποδεικνύει ότι όντως το π ισούται με 3 και οι επιστήμονες μας λένε ψέματα".

(Από το βιβλίο: Η χαρά του π, του David Blatner, σε μετάφραση Γαβριήλ Μοσχόπουλου, από τις εκδόσεις "Ωκεανίδα").

Γιάννης Φιορεντίνος
ΠΕ 04, ΜΔΕ Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

Συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου