Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Τα κάλαντα του πΧρονιάρες μέρες, οι φανατικοί του π, μπορούν να πάρουν τα καμπανάκια τους και να τραγουδήσουν αγγλιστί τον παρακάτω... ύμνο, στο ρυθμό βέβαια του "Oh Christmas Tree":


Oh, number Pi
Oh, number Pi
Your digits are unending,
Oh, number Pi
Oh, number Pi
No pattern are you sending.
You're three point one four one five nine,
And even more if we had time,
Oh, number Pi
Oh, number Pi
For circle lengths unbending.
Oh, number Pi
Oh, number Pi
You are a number very sweet,
Oh, number Pi
Oh, number Pi
Your uses are so very neat.
There's 2 Pi r and Pi r squared,
A half a circle and you're there,
Oh, number Pi
Oh, number Pi
We know that Pi's a tasty treat.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου