Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Κινέζοι μαθηματικοί
2oς- 8ος ΑΙΩΝΑΣ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

Από τον δεύτερο μ. Χ. αιώνα και μέχρι τον όγδοο, στην Κίνα και στην Ινδία πραγματοποιείται σημαντική επιστημονική πρόοδος. Την ίδια περίοδο την Ευρώπη μαστίζουν διάφορες θρησκευτικές και πολιτικές διαμάχες που λειτουργούν σαν τροχοπέδη τόσο στην εξέλιξη όσο και στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Την περίοδο λοιπόν αυτή η Κίνα και η Ινδία αναγορεύονται σε δύο από τα σπουδαιότερα κέντρα ανάπτυξης της Μαθηματικής γνώσης.


ΚΙΝΑ

Είναι γνωστόν ότι τα Μαθηματικά , και μαζί και οι υπόλοιπες επιστήμες,“άνθισαν” στην αρχαία Κίνα ήδη από τα πανάρχαια χρόνια. Παρότι λοιπόν οι Κινέζοι ήδη από το 1200 πΧ. περίπου είχαν πραγματοποιήσει αρκετές έρευνες και είχαν προοδεύσει στα Μαθηματικά, χρησιμοποιούσαν (και συνέχισαν να χρησιμοποιούν για 12 περίπου αιώνες μετά) την τιμή 3, σαν προσέγγιση για το π.
Πληροφορίες για τα αρχαία Κινεζικά Μαθηματικά παίρνουμε από το σύγγραμμα “Ιερόν βιβλίον της Αριθμητικής”, που γράφτηκε (όπως εικάζεται) από το 1100 πΧ περίπου, και μέχρι το 250 πΧ. Σ΄αυτό, τα διάφορα μαθηματικά αποτελέσματα δίνονται με τη μορφή συμπερασμάτων, χωρίς την απιτούμενη απόδειξη ή αιτιολόγηση, γεγονός που πιθανόν σημαίνει ότι κάποια από αυτά (ίσως) προστέθηκαν αργότερα κατά την περίοδο σχολιασμού ή αναδημοσίευσης του συγγράμματος. (Το έργο σχολιάστηκε την περίοδο από το 200 πΧ μέχρι το 250 μΧ. περίπου και αναδημοσιεύθηκε γύρω στα 600 μΧ. Έτσι οι Κινέζοι άρχισαν να ασχολούνται σοβαρά με τον τετραγωνισμό του κύκλου και τον προσδιορισμό του π μετά τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν.
Στις αρχές λοιπόν του Πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, ο Κινέζος μαθηματικός Liu Hsiao, προσέγγιζε το π με την τιμή π=3,1547. Όμως επειδή δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία παραμένει παντελώς άγνωστη η μέθοδος που χρησιμοποίησε για να πάρει την τιμή αυτή.
Αναφορές
  1. David Blatner, Η χαρά του π, (μετάφραση του: The joy of π), εκδόσεις Ωκεανίδα, Αθήνα 2001
  2. Η ιστορία του π, Παρασκευή Αρώνη, Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_aroni.pdf    Γιάννης Φιορεντίνος
    ΠΕ 04, ΜΔΕ Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

    (16)  Συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου